Steun een stoel

EZOPA bied al sinds 2010 onderwijs aan ongeveer 175 kinderen per jaar. Om onze school en de leerlingen extra te kunnen ondersteunen is EZOPA in 2015 gestart met het project ‘Steun een Stoel’. U kunt voor 5 euro per maand een stoel sponsoren, deze (school)stoel zal vervolgens aan kind worden toegewezen. 

Omdat wij een kleine organisatie zijn bieden wij vooralsnog alleen onderwijs aan kinderen vanaf de kleuterklas tot en met groep 4. Na groep vier vervolgen de kinderen hun leerloopbaan op andere scholen. De ‘stoel’ komt vervolgens weer vrij en een ander kind krijgt de stoel toegewezen. U steunt als het ware het project (de stoel) en niet het kind zelf. Wij zouden in de toekomst dit graag veranderen maar op dit moment hebben wij de daadkracht niet om op een andere manier te werken.

Wel willen wij u de gelegenheid bieden om het kind dat op de door u gesponserde stoel zit extra kunnen sponsoren door cadeaus en extra spullen te kunnen versturen naar uw sponsor kind, mocht u dit leuk vinden. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.

Steun ons

Zowel financiële als materiële steun is hard nodig. Mag de missie van EZOPA rekenen op uw steun?